~

Bij bouwen of verbouwen zijn er de laatste jaren heel wat veranderingen doorgevoerd. Met name de ‘energie’ van een gebouw werd heel belangrijk. Stijgende energieprijzen spelen een rol in de manier hoe wij zullen bouwen. Hierbij dienen de verschillende partners goed samen te werken. De bouwheer, architect, EPB-verslaggever en veiligheidscoördinator zijn de belangrijkste pionnen vooraleer een bouwproject opgestart wordt. Hierin willen wij u bijstaan om jullie project te ondersteunen.

EPB

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat van een gebouw en heeft betrekking op het energetische totaalpakket van je woning...

EPC

Een Energieprestatiecertificaat zorgt er voor dat de consument in een enkele oogopslag informatie krijgt over het energieverbruik van een woning...

VC

Veiligheidcoördinatie is verplicht op alle bouwwerven waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren...

Plaats

Van zodra er structurele werken uitgevoerd worden kan er schade berokkend worden aan naastliggende woningen, zowel in het kader van nieuwbouwprojecten als...

Contact

Vind onze contactinfo terug