~

Wanneer is het aangewezen om een plaatsbeschrijving op te stellen?

Van zodra er structurele werken uitgevoerd worden kan er schade berokkend worden aan naastliggende woningen, zowel in het kader van nieuwbouwprojecten als grondige verbouwingswerken. het aangewezen om de ompalende gebouwen in kaart te brengen. Zelfs voor open bebouwing waarbij kelderbouw wordt toegepast, is een plaatsbeschrijving aangewezen.

Een plaatsbeschrijving is een beschrijving van de staat waarin een gebouw zich bevindt vóór aanvang van de werkzaamheden. Aan de hand van deze reportage kan de eigenaar van de aanpalende woning niet aansprakelijk gesteld worden voor vroeger geleden schade. Er wordt een afspraak gemaakt met de eigenaar, wij gaan ter plaatse en beschrijven de woning. U krijgt een degelijk dossier met voornamelijk foto's die als bewijsstuk kunnen dienen tegen eventuele klachten. U ontvangt een CD-rom met alle digitale documenten.